[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
SDC11952
SDC11950
8
       ДГ "Надежда" приема документи за деца от 3 до 7 годишна възраст целогодишно. Подават се лично при директорка на детското заведение.


ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
1. Заявление (по образец от детската градина на място или свободен текст).
2. Акт за раждане на детето (копие).

       Списъците с приетите деца се изнасят през месец май. До месец юни родителите на приетите деца потвърждават при директора постъпването на детето в градината.


МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:
1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
2. Изследване за чревни паразити.
3. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
4. Медицинска бележка от лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването.


       За повече подробности по приема може да прочетете Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини.
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ПРИЕМ