Ти вярваш, че вълшебства има
и тоя свят тъй шарен ти изглежда -
Добре дошъл, във детската градина
с най-хубавото име - "Надежда" !
Отчет за дейността на обществения съмет в ДГ "Надежда" - Асеновград за учебната 2016/2017 година

Стратегия за развитие на ДГ "Надежда" - Асеновград
за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година


Заповед №147/14.12.2016г. за определяне на поименният състав на ОС към ДГ "Надежда" - Асеновград

ПОКАНА
до представителите на родителите от I, II, III, IV ПГ и IV ПГ - с.Козаново,
чиито деца посещават ДГ "Надежда" - Асеновград

ПОКАНА
към представителите на община Асеновград, определени със заповед на кмета на Общината
за членове на ОС в ДГ "Надежда" - Асеновград


ПРАВИЛНИК
за създаването, устройството и дейността на обществения съвет в ДГ "Надежда" - Асеновград
[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ