[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЕКИПА
       Екипът на ДГ "Надежда" непрекъснато повишава своята квалификация. Активно участвува в национални конференции, педагогически фестивали и има много публикации в педагогическите ръководства за предучилищно възпитание на издаделство "Анубис - Булвест 2000", а също така и в списание "Детский сад: теория и практика".