[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
1 SSA40218 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Директор - Галина Динкова - висше обр. магистър; II ПКС

Учители:
Галя Чирпанова - висше обр. магистър; II ПКС
Румяна Златилова - висше обр. професионален бакалавър
Иванка Димитрова - висше обр. професионален бакалавър
Стефка Пенчева - висше обр. бакалавър
Маргарита Жекина - висше обр. магистър; IV ПКС
Екатерина Парушева - висше обр. бакалавър; IV ПКС
Величка Колева - висше обр. магистър; IV ПКС
Екатерина Аврамова - висше обр. магистър; II ПКС

Учител по музика:
Веселина Стойчева Пашалиева - висше музикално обр.
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Счетоводител - Биляна Гюлчева
Касиер - домакин - Ефтимка Иванова
Готвач - Златка Божинова
Работник кухня - Величка Паунова
Огняр - Румен Маказчиев

Пом. възпитатели:
Елена Динкова
Диана Христева
Анка Кайрякова
Виолета Джумерова

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

м.с. Лиляна Гъркова