Тел.:
Справка за разпределение на средствата по месеци в дейност 2311 за проекто-бюджет 2018

Справка за разпределение на средствата - проекто-бюджет 2018 за дейност 1311

Справка за разпределение на средствата - проекто-бюджет 2017 за дейност 1311

Справка за разпределение на средствата по месеци в дейност 2311 за проекто-бюджет 2017

Разпределение на бюджет 2016 г. на ДГ "Надежда" - Асеновград
[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 31.03.2017 г.
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 31.12.2016 г.
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 30.09.2017 г.
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 30.06.2017 г.
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 31.12.2017 г.
Бюджет на ДГ "Надежда" - Асеновград към 31.03.2018 г.