[Copyright © 2011 · www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved][Webmaster]
6
7
     В детската градина се създават оптимални хигиенни условия за хранене, сън, игри и занимания на децата. Тя осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата. Гарантира техните права, свобода, сигурност, достойнство и  уважение. Възпитава ги в дух на мир и толерантност, приобщава ги към националните традиции и културни ценности.
     Сградата на детската градина е модерна, с нова алуминиева дограма и самостоятелно газово отопление.
     Градината разполага с 4 просторни, отлично обзаведени занимални и 4 самостоятелно обособени спални помещения.
     Всяка група има свой собствен облик. Единствената градина в Асеновград, която разполага с огромни просторни фоайета, които дават възможност да се провеждат прекрасни празници и вълнуващи развлечения с децата.
     Специален физкултурен салон, оборудван с уреди, дава възможност за активна двигателна дейност на децата.
     Кухненският блок в детската градина е модерно оборудван и съобразен с всички изисквания на системата НАССР за здравословно хранене.
     Детската градина има обособен медицински кабинет, в който медицинските сестри посрещат малките палавници с усмивка.
     Единствената в Асеновград картинна галерия се намира в ДГ "Надежда". Това дава възможност за непосредствен досег с изобразителното изкуство.
     Дворът на детската градина е добре озеленен, разпределен на 4 площадки за игри на открито. Красивите съоръжения за игра са съобразени с възрастовите особености на децата и им доставят огромно удоволствие.
     На двора има мини басейн, в който при възможност през летния период се извършват закалителни процедури.